Kontaktinformasjon

Styrets leder:
Kenneth Småøien Onsøien

Tlf:
984 45 354

Mail:
styret@buvikgrunneierlag.no

Postadresse:
Buvik Grunneierlag
v/Kenneth S. Onsøien
Vigdalsvegen 368
7350 Buvika

Inatur-ansvarlig:

Oda Leraand

Tlf: 90082670

Mail: inatur@buvikgrunneierlag.no

Styret

Styrets leder – Kenneth Småøien Onsøien
Nest leder – Terje Gustad
Kasserer – Per Øyvind Eide
Inatur-ansvarlig – Oda Leraand
Sekretær – Elin Snøfugl